TARİHÇE

TARİHÇE

2003 – 2006 yılları arasında o zamanki adıyla Sosyal Hizmetlerin 7 -  12 yaş yetiştirme yurtları ziyaretlerimizden kazandığımız deneyimler sonucu aslında koğuş sisteminin bu tarz projeler için çok da uygun olmadığını farkettik. 2006 yılında aldığım duyum neticesinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin (Türkiye’de Belediye olarak ilk) açtıkları çocuk koruma evlerini ziyaret ettim. Beni gerçekten çok etkileyip duygulandıran bu projeyi Konya’daki belediyelerle hayata geçirebileceğimizi düşündüm. Projeyi anlatmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve diğer 3 merkez ilçe belediye başkanlarını ziyaret ederek destek istedim. Sonuçta Meram İlçe Belediyesi projeye destek verebileceğini açıkladı. 

     5393 sayılı belediye kanununa dayalı olarak ilk evimizi 2007 yılında Havzan mahallesinde kurduk. Türkiye’de ilçe belediyesi olarak ilk, belediye olarak ise Ankara Büyükşehir Belediyesinden sonra ikinci proje uygulayıcısı olduk.  Konya’da henüz SHÇEK sevgi evleri açmamıştı. Zamanla ev sayısını 3’e çıkararak 2011’e kadar Meram Belediyesi ile işbirliği içersinde projeyi uyguladık. Sonraki süreçte 2011 sonu 2012 başı itibariyle evlerin tüm sorumluluğunu Meram Belediyesine devrettik. Derneklere yasal anlamda bu tarz evlerin kurulma yetkisi verilmesini bekledik. Nihayet 2013’ün 30 Eylülünde Konya Çocuk Koruma Derneği’ni (Konya KORUDER), arkadaşlarımla beraber kurduk ve ilk evimizi Yaka Meram’da açtık. 5 çocuk istihdamlı evimiz geçici bakım desteği vermek amacı ile kuruldu. Hali hazırda bu evimiz günden güne büyüyen çocuklarımız ile beraber faaliyettedir. Daha sonraki yıllarda ilgilenmiş olduğumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bünyesinden mezun olmuş gençlerin derneğimizi ziyareti sırasında yıllardır hayalini kurduğumuz genç evi projesini olgunlaştırdık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Konya İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evleri ve çocuk köylerinden ayrılan 18 yaş üstü gençlere kendilerine bir hayat düzeni kuruncaya kadar hayatlarını idame ettirebilecekleri genç evimizi kurduk. Bu evimiz de Türkiye’de ilkler arasında olup hali hazırda faaliyettedir.  2016 yılında Meram Belediyesi’nin bünyesindeki evleri kapatması sonucu açıkta kalan çocuklar için bir ev daha açtık. Şu anda toplumda 16 çocuk ve gencin her türlü bakımını sosyal ihtiyaç ve eğitimini Koruder ailesi üstlenmiş bulunmaktadır. 

Dernek Kurucu Başkanı

                                                                                                             Firdevs Özçelik