Koruder Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Koruder Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

KONYA ÇOCUK KORUMA DERNEĞİ (KORUDER)

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Derneğimizin 2020 Aralık ayında yapılması planlanan; ancak covid-19 pandemi nedeniyle yasal olarak ertelenen olağan genel kurul toplantısının Nişantaşı mah Keyhüsrev sok No 7 Korhan İşhanı Kat 3Selçuklu/Konya adresinde 10/03/2021 tarihinde, saat 10.00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 31/03/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin website, whatsapp mesajı, smsv e derneğe ait sosyal medya hesaplarından üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

NOT: Toplantımızda maske ve sosyal mesafe kuralina azami dikkat edileceği bilgilerinize arz olunur.

Gündem:

1. Açılış ve yoklama

2. Divan Teşekkülü

3. 2017-2018-2019 yıllarına ait yönetim kurulu denetim kurulu raporların, işletme hesabı tabloların okunması müzakeresi raporların ibrası işletme hesabı tabloların tasdiki 

4. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi, görev sürelerinin tespiti

5. Yönetim kuruluna hibe ve bağış kabülü, menkül gayrimenkül alım satımı, bağış yapımı ve inşası yetkisinin verilmesi

6. Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütülmesi hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi

7. Dilek, temenniler, kapanış

 KORUDER Yönetim Kurulu