Koruder Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Koruder Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

KONYA ÇOCUK KORUMA DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının Nişantaşı mah Keyhüsrev sok No 7 Korhan İşhanı Kat 3 Selçuklu/Konya adresinde 20/04/2021 tarihinde, saat 10.00-12.00 arasında salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29/04/2021tarihinde saat 9.30-10.30 arası aynı yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin website, whatsapp mesajı, sms ve derneğe ait sosyal medya hesaplarından üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

NOT: Toplantımızda maske ve sosyal mesafe kuralına azami dikkat edileceği bilgilerinize arz olunur.

Gündem:

1) Açılış Ve Yoklamanın Yapılması

2) Başkanlık Divan Seçimi

3) 2017-2018-2019 Yıllarına Ait Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Raporlarının, İşletme Hesabı Tablolarının Okunması, Müzakeresi, Raporların İbrası, İşletme Hesabı Raporlarının Tasdiki

4) Yönetim Ve Denetim Kurulunun İbra Edilmesi

5) Yönetim Ve Denetim Kurullarının Seçimi Ve Görev Süreleri Tespiti

6) Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Ortak Projeler Yürütülmesi Hakkında Bilgilendirme Ve Yetkilendirme Yapılması

7)Suriye'nin İdlib Bölgesinde ve Devletimizin uygun gördüğü bölgelerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız ile ve İlgili Sivil Toplum Örgütleri ile Eşgüdümlü Çalışılması Hakkında Görüşülmesi

8)Yönetim Kuruluna Hibe/Bağış Kabulü Menkul/Gayrimenkul Alım Satımı, Bağış Yapımı Ve İnşası Yetkisinin Verilmesi

9)Dilek, Temenniler ve Kapanış

                       KORUDER 

                   YönetimKurulu