DUYURU

Derneğimizin yönetim kurulu kararı ile 1. olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.10.2016 tarihinde saat 12:00’da aşağıda belirtilen adres ve gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Adres: Yorgancı Mah. Dutlu Cad. No:111 Meram – KONYA
Telefon: 0332 325 03 22

Gerekli çoğunluk sağlanmadı takdirde toplantı 31.10.2016 saat 12:00’da aynı adreste yapılacaktır.

Genel Kurul Gündemi
– Açılış ve yoklama
– Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
– Başkanlık divan seçimi
– Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının sunulması, onaylanması
– Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi
– Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
– Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak projeler yürütülmesi bu konuda yetkilendirme yapılması
– Kamu yararına çalışan dernek sayılma için idari başvurunun yapılması kararının alınması
– Görev dağılımı yapılması
– Çalışanlarımıza yönelik eğitim seminerleri verilmesi
– Üyelerimize aylık düzenli toplantı kararı alınması
– Maliye – Muhasebe işlerinde kullanılmak üzere vergi şifresi alınması
– Üye kabul kararlarının alınması
– Dilek ve temenniler
– Kapanış

 
  • 1 Ekim 2016

Comments are closed.